• Bosanski
  • English

Obrazovanje

Obrazovanje je veoma specifična prevodilačka oblast jer prevodilac mora biti upoznat sa sistemima obrazovanja opisanim u izvornom tekstu kao i sa onima u državi za koju se radi prijevod. Ne radi se samo o prijevodu nego i o prilagodbi teksta potrebama i kulturološkom kontekstu ciljane publike.

Education

Education

Prijevod diploma, planova i programa, ocjena, univerzitetskih diploma i drugih dokumenata vezanih za školstvo zahtijeva analizu obrazovnih sistema prije nego se počne sa postupkom prevođenja. 

Prevodili smo neke veoma interesantne obrazovne dokumente.

Facebook